ПРИНЦИП МАКСИМІЗАЦІЇ КОРИСНОСТІ ПОЗА КЛАСИЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: «СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА

В. А. Шелухін

Анотація


Одним із ключових принципів теорії раціонального вибору є максимізація корисності. Він також є ключовим компонентом концепції Дж. С. Колмена як версії теорії раціонального вибору. Стаття присвячена переосмисленню цього принципу через поняття «соціального механізму» в сучасній аналітичній соціології.

Ключові слова: максимізація корисності, соціальний механізм, теорія раціонального вибору, аналітична соціологія

Принцип максимизации пользы вне классической концепции рациональности: «социальный механизм» как альтернатива. Максимизация пользы – один из ключевых принципов теории рационального выбора. Он также ключевой компонент концепции Дж. С. Коулмена как ее версии. Статья представляет переосмысление указанного принципа через понятие «социального механизма» в современной аналитической социологии.

Ключевые слова: максимизация пользы, социальный механизм, теория рационального выбора, аналитическая социология

The principle of utility maximization beyond the classical conception of rationality: “social mechanism” as an alternative. One of the most important principles of rational choice theory is the utility maximization. It is also the core component of J. S. Coleman’s conception as a version of rational choice theory. The article deals with rethinking of this principle through the concept “social mechanism” in contemporary analytical sociology.

Keywords: utility maximization, social mechanism, rational choice theory, analytical sociology


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

Coleman J. S. Social Theory, Social Research, and a Theory of Action [Текст] / J. Coleman // The American Journal of Sociology. – 1986. – Vol. 91, No. 6. – pp. 1309-1335.

Шелухін В. Раціональність: проблематизуючи класичне уявлення [Текст] / В. Шелухін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. - №3(20). – С. 62-70.

Hedstrom P., Swedberg R. Social Mechanisms: an Introductory Essay [Текст] / P. Hedstrom, R. Swedberg // Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory / ed. P. Hedstrom, R. Swedberg. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1998. – p. 1-31.

Hedstrom P., Ylikoski P. Analytical Scoiology and Rational Choice Theory [Текст] / P. Hedstrom, P. Ylikoski // Analytical Sociology: Actions and Networks/ ed. G. Manzo. – New York: Wiley, 2014. – p. 57-73.

Hedstrom P. Explaining Social Change: an Analytical Approach [Текст] / P. Hedstrom // Revista de Sociologia. – 2006. – Vol. 80. – p. 73-95.

Verbeek B. Review of Jon Elster “Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions”. Cambridge University Press, 1999, 416 pages. [Електронний ресурс]: web-site of Bruno Verbeek (1 файл). – Режим доступу: http://www.brunices.nl/brunoverbeek/Elster.pdf - p. 1-6. – Назва з екрану.

Elster J. Indeterminacy of Emotional Mechanisms [Текст] / J. Elster // Analytical Sociology and Social Mechanisms/ ed. P. Demeulenaere. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – p. 50-63.

Elster J. The Crises of Social Sciences [Електронний ресурс]: рукопис. – Електрон. дан. (1 файл). – p. 1-23. – Режим доступу: https://ru.scribd.com/doc/43415092/JElster-Crisis-of-the-Social-Sciences - Назва з екрану.

Шелухін В. Мікро-макро теоретичний синтез у концепції норм Дж. С. Коулмана [Текст] / В. Шелухін // SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2015. – №4. – С. 9-16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016