ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Д. О. Александров

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу адаптації правоохоронця в контексті психологічного змісту правоохоронної діяльності. Розглядаються індивідуально-психологічні чинники, що визначають формування професійної адаптації. Метою аналізу результатів емпіричного є з’ясування специфіки професійної адаптації співробітника органів внутрішніх справ на засадах психологічного детермінізму.

Ключові слова: професійна адаптація, психологічні детермінанти, особистість, діяльність, працівник органів внутрішніх справ

Статья посвящена актуальной проблеме анализа адаптации сотрудника органов внутренних дел в контексте психологического содержания правоохранительной деятельности. Рассматриваются индивидуально-психологические факторы, определяющие формирование профессиональной адаптации. Целью анализа результатов эмпирического исследования является выяснение специфики профессиональной адаптации сотрудника органов внутренних дел на основе психологического детерминизма.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, психологические детерминанты, личность, деятельность, сотрудник органов внутренних дел

The article is devoted to the analysis of the actual problem of adaptation of employee of the Interior in the context of psychological content of law enforcement. We consider the individual psychological factors that determine the formation of professional adaptation. The purpose of the results of empirical analysis is to identify the specificity of professional adaptation of employee of the Interior on the basis of psychological determinism.

Keywords: professional adaptation, psychological determinants, personality, activitу of employee of the Interior


Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К.Платонов. - М.: Наука, 1986. – 254 с.

Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А.А.Реан, А.Р.Кудашев, А.А.Баранов. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 479с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016