ІЗ ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ

А. О. Кобзар

Анотація


Висвітлено діяльність посадових осіб Міністерства оборони України по організації
підготовки кадрів психологів для структур виховної роботи (соціально-психологічної служби,
виховної та соціально-психологічної роботи) Збройних Сил України.
Ключові слова: структура, органи, виховна робота, соціально-психологічна служба,
підготовка військових психологів
Отражена деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины по
организации подготовки кадров психологов для структур воспитательной работы
(социально-психологической службы, воспитательной и социально-психологической
работы) Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: структура, органы, воспитательная работа, социально-
психологическая служба, подготовка военных психологов
It is illustrated the activities of the officials of the Ministry of Defense of Ukraine on the
organization psychologists training for the educational work structures (social-psychological service,
educational and social-psychological work) of the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: structure, organs, educator work, social psychological service, preparation of
military psychologists

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Кобзар А. О. Деякі аспекти підготовки кадрів для виховних структур Збройних Сил України

(1991–2003 рр.) / А. О. Кобзар // Труди університету: зб. наук. праць. – 2013. – № 2 (116). − С.

2. Там же.

Накази начальника Науково-дослідного і методичного центру №№ 8, 50, 60, 87 − Галузевий

Державний архів Міністерства оборони України (ГДАМОУ). – Ф. 3828. – оп. 7479, Спр. 7. − Арк.

-24, 128-134, 154-166, 246-253.

Директива Міністра оборони України ―Про організацію системи підготовки заступників

командирів рот (батарей) з виховної роботи у Збройних Силах України‖ від 02.09.1998р. № Д –

– ГДАМОУ. – Ф. 3792. – оп. 37479, спр. 38 – Арк. 172–175.

Кобзар А. О. Історія структур виховної роботи у Збройних Силах України: монографія /

Кобзар А. О. – К.: ТОВ ―ЦП Компринт‖, 2012. – С. 131.

Доповідь начальника Головного управління з гуманітарних питань та соціального захисту

Збройних Сил України − заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України від

10.2005 року. № 8791/з /97. – ГДАМОУ. – Ф. 3697. – оп. 48166, спр. 127 – арк. 192–201.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016