ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ: ПРО РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

Л. А. Найдьонова

Анотація


У статті представлено картину сучасної української психології через аналіз
психологічних практик, які розгортаються у відповідь на виклик масової психотравматизації
воєнними діями і вимушеним переселенням. Виокремлено головні суперечності, які
гальмують розвиток ефективної системи психологічних послуг національного масштабу.
Окреслено рефлексивний шлях взаємодії провідних професійних об’єднань для подолання
інституційної кризи психологічної науки.
Ключові слова: психологічна реабілітація, військова психологія, психологічна
спільнота, комунікація, прийняття спільних рішень, рефлексія
В статье представлена картина современной украинской психологии через анализ
психологических практик, которые разворачиваются в ответ на вызов массовой
психотравматизации военными действиями и вынужденным переселением. Выделено
главные противоречия, которые тормозят развитие эффективной системы
психологических услуг в национальном масштабе. Очерчены рефлексивные пути
взаимодействия ведущих профессиональных ассоциаций для преодоления
институционального кризиса психологической науки.
Ключевые слова: психологическая реабилитация, военная психология,
психологическое сообщество, коммуникация, принятие совместных решений, рефлексия
The picture of the modern Ukrainian psychology is presents in the article through analysis of
psychological practices that are deployed in response to the challenge of mass psychological trauma
under the war circumstance and forced relocation. The main contradictions that hamper the
development of an effective system of nationwide psychological services are singled out. Reflexive
ways of interaction between leading professional associations to overcome the institutional crisis of
Ukrainian psychology are outlined.
Keywords: psychological rehabilitation, military psychology, psychological community,
communication, shared decision making, reflexivity

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Найдьонова Л.А. Рефлексивна психологія територіальних спільнот / Любов Найдьонова. –

К.: Міленіум, 2012. – 280 с.

Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях /Михайло

Найдьонов. - К.: Міленіум, 2008. – 484 с.

Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр ІСПП НАПН України

[Електронний ресурс] Режим доступу:

https://www.facebook.com/groups/237950039722564/?fref=ts

Сьогодні за круглим столом обговорювались актуальні питання допомоги учасникам АТО

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/top-novyny/sohodni-za-kruhlym-stolomobhovoryuvalys-

aktualni-pytannya-dopomohy-uchasnykam-ato.html

Спільний брифінг Ольги Богомолець і Артура Дерев‘янка з питань психологічної реабілітації

учасників АТО [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/pres-tsentr/spilnyj-bryfinholhy-

bohomolets-i-artura-derev-yanka-z-pytan-psyholohichnoji-reabilitatsiji-uchasnykiv-ato-2.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016