ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦПЦІЙ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДОКУ МАКСА ВЕБЕРА ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА

М.І. Олевич

Анотація


В статті дана характеристка соціологічних ідей Макса Вебера про легітимний
порядок, які суттєво вплинули на процес формування та розвитку концепції справедливого
порядку Джона Ролза.
Ключові слова: легітимний порядок, соціиальна спаведливість, соціальна дія,
капіталістичне суспільство
В статье дана харакетеристка социологических идей Макса Вебера о легитимном
порядке, которые существенно повлияли на процесс формирования и развития концепции
справедливого порядка Джона Ролза.
Ключевые слова: легитимний порядок, социальная спаведливость, социальное
действие, капиталистическое общество
The characteristics of M.Weber’s sociological idears on legitimate order which were the
essential factor of John Rawls’s the social justice conception are presented in the article.
Keywords: legitimate order, social justice, social, action, capitalist society


Повний текст:

PDF

Посилання


Вебер М. Господарство і суспільство: Нариси з соціології розуміння/ Макс Вебер / пер. з

нім. М. Кушнір. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2012. – 1112 с.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер/ - М.: Прогрес, 1990. – 808 с.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер / - К.: Основи,

– 534 с.

Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные

проблемы веберовского социологического учения / Макс Вебер / - М.: Мартис, 1998. – 510 с.

Литвиненко Н. Концепция справедливости Джона Ролза // Наталья Литвиненко / Логос. -

- №1 (52). – С. 26-34

Макинтаер А. После добродетели: Исследования теории морали / А. Макинтаер / пер. с

англ. В. В. Целищева. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 384 с.

Ожиганов Э. Н. Политическая теория Макса Вебера: Критический анализ / Э. Н.

Ожиганов/ - Рига: Зинатне, 1986. – 158 с.

Попова Ирина. Социологический подход к исследованию легитимности и легимиции //

Ирина Попова / Социология: теория, методы, маркетинг – 2000. - №3. – С. 21-41

Ролз Джон. Політичний лібералізм / Джон Ролз / пер. з англ.. Олександра

Макровольського. – К.: Основи, 2000. – 382 с.

Ролз Джон. Теория справедливости / Джон Ролз/ пер. с англ.. В. В. Целищева. –

Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995. – 512 с.

Спасенко Н. М. Концепція раціонального діяча та її критика через «дилему увязнення»//

Н. М. Спасенко/ Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля – 2012. - №15. – С.214-218

Шрамко Н. В. Теория справедливости и проблема рационального обоснования морали.//

Н. В. Шрамко / Актуальні проблеми духовності – 2005. – С. 332-337

Brockhaus Enzyklopadie in vierundzwanzig Banden. Neunzehute Kollig new. Bearbeitite

Auflage. Dreizehuter Band. Lah – Maf. – B and. 13. – Hamburg: F. A. Brockhaus Mannheim, 1990. – 704 s.

The Oxford Endlich Dictionary. – Vol. VI (L-M). – Oxford: At the Clarendon Press, 1970. –

+820 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016