СТРАТЕГІЧНИЙ ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ТАКТИКА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

П. П. Автомонов

Анотація


В статті розглядаються тактичні принципи реалізації стратегічного принципу
гуманізації у формуванні змісту вищої освіти в Україні.
Ключові слова: гуманізація, тактичні принципи, вища освіта.
В статье рассматриваются тактические принципы реализации стратегического
принципа гуманизации в формировании содержания высшего образования в Украине.
Ключевые слова: гуманизация, тактические принципы, высшее образование.
In article tactical principles of realization of strategic gumanization in formation of the maintenance of
higher education in Ukraine are considered.
Keywords: humanization, tactical principles, higher education.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Баран Л.М., Баран Р.Т., Власова О.П., Власова Т.І., Грабовська І.М., Купцова Т.А. Проблеми

гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України: монографія. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. –

с.

Волошин В.В. Основні шляхи гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу в

професійно-технічних навчальних закладах України/ В. В Волошин .Наук-метод. зб.: Нові технології і

навчання. Вип.: 24, 1998. С. 128-131.

Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти. Шлях освіти. – 2001. - № 2 – С .2 -

; №3 – С .2 - 8.

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта в Україні. Нормативна база. – К. КНТ, 2006. – С. 40 - 93.

Основні засади розвитку вищої освіти України: навч.-метод. посібник/ І.О. Вакарчук (ред.). – К.: Вид-во

НПУ ім. Н.П. Драгоманова, 2008. – 172 с.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики / В. Андрущенко (заг.ред.)

– К.: К.І.С., 2003. – 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016