ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ КРАЇНАХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Б.Д. Горобчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ролі і місця культуріндустрії в соціокультурному просторі
та у соціальних трансформаціях сучасних посттоталітарних країн (акцент робиться на
українському контексті). Дана проблема розглядається на різних рівнях соціальної реальності:
мікро-, мезо-, макро- та глобальному.
Ключові слова: індустрія культури, соціальна трансформація, посттоталітарні країни,
телебачення, кіноіндустрія, цінності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вергелис О. Гоголь попутал. «Тарас Бульба» - «идеальный» фильм для

президента / сайт «Зеркало недели» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.zn.ua/3000/3680/65852/;

Вечірко Р. М. Нова соціокультурна реальність в Україні

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tshram.com/lib/book23.shtml ;

Гриценко А. О. Культурна трансформація в сучасній Україні: основні чинники та загальний характер змін / веб-

сайт Українські культурні дослідження [Електроннийресурс]. – Режим доступу:

http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_pl_v2.php ;

Давыдов Ю. Н. Критика социально-философских

воззрений Франкфуртской школы. – М.: Наука, 1977. – 318 с. ;

Зозуля В. «Тарас Бульба» – на

тропе войны / сайт Известия Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3127735/;

Каленов И. Интервью Електронни ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ruskino.ru/mov/9104;

Культура / Показники Державного комітету

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua;

Наявність в

домогосподарствах окремих товарів тривалого користування / Показники Державного комітету

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua;

Саїд Е.

Орієнталізм. – К.: Основи, 2005. – 396 с.;

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. – К.:

Ніка-Центр, 2006. – 320 с.;

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: російська література і колоніалізм.

– К.: Основи, 2008. – 368 с. ;

Украинские коммунисты присудили Бортко Ленинскую премию за

Тараса Бульбу / сайт «Корреспондент.net» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://korrespondent.net/showbiz/cinema/814617;

Федоров Д. Министр культуры Украины

отозвался о Тарасе Бульбе / сайт «Евросми» [Електронний ресурс]. – Режи доступу:

http://www.eurosmi.ru/ministr_kultury_ukrainy_otozvalsya_o_tarase_bulbe.html;

Хроники смутного

времени (1612) / Офіційний сайт фільму [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.1612film.ru/;

Яковина М. Потужна національна культура має відігравати роль

національної ідеї [Електронни ресурс]. – Режим доступу: http://urpsobor.org.ua/534.html;

Haag E. Of Happiness and despair we have no measure. – London: Hutchinson, 1964 . – 512 P.;

Jameson F. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism // New Left Review. - № 146. – 1984. – PP. 42-80;

Macdonald D. A Theory of Mass Culture. – Hemel Hempstead: Printice Hall, 1998. – 196 P.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016