ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СУПЕРЧНОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ОСВІТНІХ СИСТЕМ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН

М.В. Судаков

Анотація


У статті досліджені якісні відмінності функціонування інституту вищої освіти в
індустріальних та постіндустріальных суспільствах. Аргументовано, що процес реформування
сучасної системи вищої освіти в Україні передбачає розробку принципів нової стратегії її адаптації
до функціональних режимів постіндустріальних країн.
Ключові слова: освіта, інститут вищої освіти, система вищої освіти України,
індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) /

упоряд. Фініков Т.В. та ін.; / за ред. І.О.Вакарчука. - К.: Україна, 2009.- 160с.;

Україна: Звіт злюдського розвитку за 2003 рік. Сила децентралізації. - К.: ПРО ООН, 2003.-136с.;

Масионис Дж. Социология / Джон Масионис. - 9-е изд.- СПб:Питер, 2004, -752с.;

Головатий М.Ф.Освіта України:

зупинитися та оглянутися / М.Ф.Головатий // Болонський процес: Перспективи і розвиток у

контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти. - Моногр. / За ред. В.М.Бебика. - К.:

МАУП, 2004. – С..9-17.;

Лукашевич, М.П, Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс /

М.П.Лукашевич, М.В.Туленков. - К.:Каравела, 2004.- 456 с.;

Добреньков В.И, Кравченко А.И.

Социология: В 3.т., Т.3.: Социальные институты / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: Инфра-М,

–520 с.;

Кремень В., Степко М., Левківський К., Сухолиткий,О., Коровайченко Ю. Освіта і

наука в Україні / В.Кремень, М.Степко, К.Левківський, О.Сухолиткий, Ю. Коровайченко. - К.,2001. - 73с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016