ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : ДИЛЕМА ЕЛІТАРНОСТІ ТА МАСОВОСТІ

В.М Судакова

Анотація


В статті представлена аргументація концептуальних засад соціологічного
дослідження конструктивних та деструктивних чинників та соціальних наслідків сучасної
інституціональної трансформації системи вищої освіти України.
Ключові слова: освіта, вища освіта, елітарна вища освіта, масова вища освіта,
система вищої освіти України.
В статье представлена аргументация концептуальных оснований
социологического исследования конструктивных и деструктивных факторов, а также
социальных последствий институциональной трансформации системы высшего
образования Украины.
Ключевые слова: образование, высшее образование, элитарное высшее
образование, массовое высшее образование, система высшего образования Украины
The conceptual foundations of sociological research which enables to understand the
sense of Ukrainian system of higher education institutional transformation, the social
consequences, constructive and destructive factors of this process are presented in the paper.
Keywords: education, higher education, elite system of higher education, mass system of
higher education, Ukrainian system of higher education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Оксамитна С. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / Світлана Оксамитна. - К.:

НаУКМА,2011. - 287с.

Лукашевич М.П. Соціологія ринку / М.П.Лукашевич. - К.:ІПК ДСЗУ, 2011.- 287 с.

Тихонович В. Освіта і освіченість у самооцінках якості і можливостей / В.Тихонович //

Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги -

К.: Інститут соціології НАН України, 2008. - С. 207-221.

Kollins R. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification / R.

Kollins. - N.Y: Academic Press, 1979.- 360 p.

Brown Ph., Scase R. Higher Education and Employment in Post-Industrial Society / Ph. Brown ,

R. Scase // The Student’s Companion to Sociology. – Oxford: Blackwell Publ., 1997.- P.186-192/

Зелінська Я.Ц. Розвиток креативності в структурі професійної компетентності /

Я.Ц.Зелінська // Ринок праці та зайнятості населення. - 2010. - №2.- С.29-33.

Судакова В.М. Соціалізаційний потенціал освітніх процесів в сучасному суспільстві /В.М.

Судакова //Сучасне суспільство в соціологічних дослідженнях: Зб. наук. праць. - К,: ВЦ МСУ,

-С.5-10.

Шульга М.О. Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні / М.О. Шульга . –

К.: ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2011. – 448с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016