І. П. ЛЬВОВ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ІЗ КНИГОЮ

Н. М. Кузьменко

Анотація


У статті проаналізовано тези і конспект лекції доцента І. П. Львова на тему: „Про
самостійну роботу студентів із книгою”, в якій досвідчений педагог обґрунтовує типологію
читачів і дає рекомендації студентам як працювати з текстом.
Ключові слова: студент, викладач, навчально-виховний процес, конспект, план, тези, підручник В статье проанализировано тезисы и конспект лекции доцента И. П. Львова на тему: „О самостоятельной работе студентов над книгой”, в которой опытный педагог обосновывает типологию читателей и дает рекомендации студентам по работе над текстом.
Ключевые слова: студент, преподаватель, учебно-воспитательный процесс,
конспект, план, тезисы, учебник.
In the article theses and compendium of lecture of the associate professor І. P. L’vov are analysed
on a theme: „About independent work of students with a book” in which experimental teacher bases
typology of readers and gives recommendations to the students how to work with a text.
Keywords: student, teacher, educational-educating process, notes, plan, theses, textbook.


Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 13, 8 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 19, 19 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 21, 192 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 23, 39 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 25, 45 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 27, 19 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 28, 54 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 33, 39 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 36, 10 арк.

Держархів Чернігівської обл. , ф р – 1495, оп. 1, спр. 115, 132 арк.

Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб.

матеріалів ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-

річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів:

Сіверянська думка, 2001. – 125 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016