ВИСВІТЛЕННЯ КВІР-ТЕМ В ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ ЯК МЕТОД ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ

Вороніна М.С. Вороніна М.С.

Анотація


Квір-чутлива педагогіка доволі нова проблематика в сучасній вищій освіті України, не дивлячись на те, що вона абсолютно відповідає принципу гуманізації освіти, який є основним на даному етапі. Гендерно-чутлива педагогіка, як більш загальна, вже отримала певне визнання серед освітян(ок), приміром, авторка в навчальних програмах та в індивідуальних планах із 2003 року обов’язково серед виховних завдань зазначає «гендерночутливе виховання студент(ок)ів», заохочує використання фемінітівів. Однак ще на початку нульових з’явилась нагальна проблема запобігати гомофобним висловлюванням у вербальному просторі академічної аудиторії. Безперечно, в межах спеціалізованого предмету з квір-тематики найпростіше реалізувати всі пізнавальні та виховні завдання, але я переконана, що оскільки подібні спецкурси апріорі мають чітко обмежену аудиторію та, зазвичай, студент(к)и заздалегідь уже позитивно налаштовані, то це найлегший шлях, утім охоплює занадто малу чисельність осіб. Більш складний та паралельно  потенціально перспективніший шлях включення квір-тем у загальні предмети, в даному випадку на історичному факультеті Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди в межах  викладання таких навчальних курсів як: «Історія первісного суспільства», «Історія Стародавнього Сходу», «Етнологія», «Людина і світ», «Методика викладання шкільного курсу «Людина і світ», спецкурсу «Гендерна історія». Аналіз джерел і застосування принципу історизму найкраще запобігає побутовим гомофобним стереотипам, переводячи дискусію в наукове річище.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016