АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Information about the members of the editorial board published scientific professional edition "Actual problems of sociology, psychology, pedagogy"

Редакційна колегія друкованого наукового фахового видання «Актуальні проблеми соціології психології педагогіки» складається з десяти членів, з яких вісім є докторами соціологічних наук, в тому числі чотири доктори наук є штатними працівниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

1. SUDAKOV Volodymyr, Doctor of  sociological scienses, Head of Theory and History of Sociology dpt.,  Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

2. ГОРБАЧИК Андрій Петрович к. фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціологіії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

3. КУЦЕНКО Ольга Дмитрівна д-р соціол. н., проф., завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
4. ЧЕПАК Валентина Василівна, д-р соціол. н., проф., завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
5. СОБОЛЕВСЬКА Марина Олександрівна д-р соціол. н., доц., доцент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До складу редколегії включені також п’ять іноземних фахівців у галузі соціології:

1. ДАНІЛОВ Олександр Миколайович – доктор соціологічних наук, професор, член-кор. Білоруської академії наук, професор кафедри соціології Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
2. КОЗЛОВА Оксана Миколаївна, доктор соціологічних наук, директор Інституту соціології університету м. Щецин (Польща);
3. КОТАРСЬКИ Хуберт, доктор хабіл. (соціологія), заступник директора Інституту соціології Жешувського університету м. Жешув (Польща);
4. КІНАЛ Ярослав, PhD (соціологія), заступник декана факультету соціології та історії, доцент кафедри соціології урбанізації та соціології територіальної спільнот університету м. Жешув (Poland);
5.KONIECZNA-SAŁAMATIN Joanna, PhD (sociology), lecture Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski (Poland)7/5000 Polʹshcha

Головний редактор видання – SUDAKOV Volodymyr, Doctor of  sociological scienses, Head of Theory and History of Sociology dpt.,  Faculty of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv;

Відповідальний редактор видання – СОБОЛЕВСЬКА Марина Олександрівна д-р соціол. н., доц., доцент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Зображення домашньої сторінки журналу