№ 15 (2012)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

І. Ю. Набруско
PDF
М. Ю. Наумова
PDF
Д. Г. Рощин
PDF
Г. Кучер
PDF
Г. А. Черних
PDF
Б. М. Марушкевич
PDF
Н. Ю. Заріцька
PDF
А. І. Кишкань
PDF
К. В. Кондок
PDF
К. О. Ковязіна
PDF
К. Ю. Шелестун
PDF
М. Вдовиченко
PDF
А. Є. Білорицька
PDF
О. Г. Виноградов
PDF
В. А. Денисенко
PDF
О. Б. Емішянц
PDF
І. В. Клименко
PDF
В. В. Лапіна
PDF
К. О. Лах
PDF
В. М. Марініна
PDF
Н. В. Періус
PDF
О. М. Шилова
PDF
Л. Ф. Щербина
PDF
П. П. Автомонов
PDF
А. Р. Бекирова
PDF
Ю. О. Волинець
PDF
Н. М. Кузьменко
PDF
І. О. Маріуц
PDF
В. О. Медведєва
PDF
В. І. Рашковська
PDF