№ 16 (2012)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

В. В. Чепак
PDF
Е. С. Ковтуненко
PDF
Є. В. Сірий
PDF
О. Р. Світлов
PDF
Агнешка Єва Кот
PDF
І. М. Майструк
PDF
Б. М. Марушкевич
PDF
О. В. Савчук
PDF
М. В.-С. Сидоров
PDF
О. А. Хомерікі
PDF
Д. О. Хуткий, Т. О. Марценюк, Т. С. Бурейчак
PDF
В. В. Лапіна
PDF
О. В. Панькова
PDF
І. В. Ващенко, Л. Ю. Айвазян
PDF
М. В. Вовк
PDF
В. О. Заболотна
PDF
І. М. Леонова
PDF
Л. В. Романюк
PDF
О. П. Соснюк
PDF
О. А. Льошенко
PDF
Ю. О. Волинець
PDF
Т. В. Лаврухіна
PDF
О. Ю. Лисенко
PDF
І. О. Маріуц
PDF
В. О. Медведєва
PDF
І. М. Новик
PDF
В. І. Рашковська
PDF
О. Ф. Гук
PDF