№ 17 (2012)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

А. П. Горбачик
PDF
В. В. Чепак
PDF
М. О. Соболевська
PDF
А. О. Недзельский
PDF
В. В. Дерев'янко
PDF
А. В. Сисолятіна
PDF
В. В. Лапіна
PDF
Н. С. Нахабич
PDF
В. І. Жуков
PDF
О. О. Боровський
PDF
Е. С. Ковтуненко
PDF
А. О. Петренко-Лисак
PDF
О. А. Горбачик
PDF
О. Г. Виноградов
PDF
С. А. Клапішевська
PDF
М. С. Лисевич
PDF
О. А. Льошенко
PDF
С. Ю. Пащенко
PDF
В. М. Радчук
PDF
Н. І. Шетеля
PDF
Л. Ф. Щербина
PDF
В. О. Гринько
PDF
О. Ф. Гук
PDF
Л. В. Дідик
PDF
З. Я. Ковальчук
PDF
Н. М. Кузьменко
PDF
І. О. Маріуц
PDF
Н. І. Мачинська
PDF
Г. О. Нагорна
PDF
А. Г. Панченко
PDF
Т. Ю. Парфенюк
PDF
В. І. Рашковська
PDF