№ 20 (2013)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

М. О. Соболевська
PDF
Л. О. Аза
PDF
Є. О. Мороз
PDF
Г. О. Кучер
PDF
О. В. Панькова
PDF
Т. В. Гришина
PDF
К. Ю. Шелестун
PDF
В. А. Шелухін
PDF
О. П. Золотнюк
PDF
М. В.-С. Сидоров
PDF
С. А. Сальнікова
PDF
Д. О. Александров
PDF
О. Г. Виноградов
PDF
В. Ю. Гайденко
PDF
Н. М. Зеленська
PDF
М. Мельник, В. Балюта
PDF
Л. Ю. Полівко
PDF
О. В. Посацький
PDF
О. В. Радько
PDF
Н. І. Рогаль
PDF
В. О. Сидоренко
PDF
К.-М. О. Фадєєва
PDF
С. С. Шульга
PDF
Л. Ф . Щербина
PDF
М. М. Гладченко
PDF
Т. В. Кущ
PDF
Т. І. Люріна
PDF
А. М. Москаленко
PDF
Л. А. Онищук
PDF
О. В. Токаренко
PDF