№ 019 (2013)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

М.О. Соболевська
PDF
В.В. Чепак
PDF
Н.Л. Бойко
PDF
Є.О. Мороз
PDF
М.І. Олевич
PDF
С.Є. Нуждін
PDF
О. С. Ковтун
PDF
О.П. Золотнюк
PDF
Є.В. Сірий
PDF
Е.С. Ковтуненко
В.В. Лапіна
PDF
О.Б. Іванкова-Стецюк
PDF
С. Л. Городецька
PDF
А.М. Марченко
PDF
Я.С. Андрушко
PDF
О.Г. Виноградов
PDF
М. В. Вовк
PDF
М.В. Гриник
PDF
О.І. Жорнова
PDF
І.В. Клименко, А.Л. Бірюкова
PDF
З.Я. Ковальчук
PDF
Ю.М. Крилова-Грек
PDF
В.М. Марініна
PDF
І.В. Остапенко
PDF
О.П. Соснюк, Є.О. Соснюк
PDF
М. П. Суруджій
PDF
С.І. Шевченко
PDF
М.М. Гладченко
PDF
М.В. Жиленко
PDF
С.Б. Капран
PDF
Н.В. Кошечко
PDF
Т. В. Лаврухіна
PDF
А. В. Лебедєва
PDF
К.П. Нечипоренко
PDF
Т.О. Разуменко
PDF
Л. О. Хоменко-Семенова
PDF