№ 18 (2013)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

А.П. Горбачик
PDF
М.О. Соболевська
PDF
С.П. Барматова
PDF
Т.В. Цимбал
PDF
А. Кліменкова
PDF
І.Ю. Суровцева
PDF
Є.В. Сірий, М.А. Нахабіч
PDF
Т.М. Кузьменко
О.А. Хомерікі
PDF
Д. Г. Рощин
PDF
С.Б. Артеменко
PDF
Е.С. Ковтуненко
PDF
М.В.-С. Сидоров, Є.В. Соколовська
М.М. Бурдукало
PDF
О.Г. Виноградов
PDF
В.А. Денисенко
PDF
О.Б. Емішянц
PDF
О.І. Жорнова
PDF
Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко
PDF
Н.В. Періус
PDF
В.М. Радчук
PDF
Л.В. Спіцина
PDF
І.О. Фадєєва
PDF
Ю. С. Чаплінська
PDF
М.М. Гладченко
PDF
О.Ф. Гук
PDF
М.В. Жиленко
PDF
Л.В. Козак
PDF
А. В. Лебедєва
PDF
Т.Ю. Парфенюк
PDF
Л.А. Онищук
PDF
Т. Пушкарьова
Л.В. Шкарбан
PDF