№ 13 (2011)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004

Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України
 як фахове видання з соціології та психології
(Постанова Президії ВАК України №1 – 05/8 від 22 грудня 2010 року),
 педагогіки (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року

 

Зміст

Статті

Т.В. Цимбал
PDF
В. М. Судакова
PDF
К.О. Чернова
PDF
М.О. Соболевська
PDF
В.І. Судаков
PDF
К.М. Корж
PDF
Е.С. Ковтуненко
PDF
О.А. Рахманов
PDF
Ю. Б. Савельєв
PDF
Є.В. Сірий
PDF
Н.Ю. Бутковська
PDF
О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша
PDF
Є.Ф. Яворська
PDF
М.Ю. Наумова
PDF
К.О. Соколова
PDF
О. М. Кузьмук
PDF
О.І. Харченко
PDF
А.М. Марченко
PDF
О.А. Боровський
PDF
М.О. Антонець
PDF
О. Вакуленко
PDF
А.В. Дем’яненко
PDF
О.Б. Емішянц
PDF
І.В. Кахно
PDF
А.В. Колодяжна
PDF
К.В. Мазуренко
PDF
К.В. Мирончак
PDF
Я.Г. Невідома
PDF
Л.В. Спіцина
PDF
І.В. Сулятицький, О.А. Ліщинська, В.В. Мяленко
PDF
О.В. Чуйко
PDF
Ж.М. Ящук
PDF
Ю. Г. Запорожченко
PDF
О.П. Грибок
PDF
О. Ф. Гук
PDF
Т. В. Кущ
PDF
Н. М Кузьменко
PDF
Л. А. Добровольська
PDF
Т. І. Люріна
PDF
А. В. Лебедєва
PDF
Н.В. Постоюк
PDF
О.В. Поляк
PDF
А. М. Москаленко
PDF