Том 3, № 28 (2015)

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

 

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

 

Зміст

Статті

Т.О. Атрощенко
PDF
Ю.О. Волинець
PDF
О.М. Зарудня
PDF
О. В. Кравчук
PDF
Л. П. Лещенко, Н. А. Шамхалова
PDF
А.А. Марушкевич
PDF
Н. А. Мовчанюк
PDF
А. М. Москаленко
PDF
Г. О. Нагорна
PDF
Т.Ю. Парфенюк
PDF
О. Л. Шумський
PDF