№ 33 (2017)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів. УДК 316+159.9+37](082)

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work. It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004 Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України як фахове видання з соціології (Постанова Президії ВАК України №11604 від 22 грудня 2016 року)

Зміст

Статті

Лексіков Р Лексіков Р
PDF
Сорока Ю.Г. Сорока Ю.Г.
PDF
Шевцова М.Ю. Шевцова М.Ю.
PDF
Лаган Я.Ю. Лаган Я.Ю.
PDF
Russell S. Russell S.
PDF
Малес Л.В. Гніт Ю.М.
Гусев И.Н. Гусев И.Н.
PDF
Дейнека А. В. Дейнека А. В.
PDF
Вороніна М.С. Вороніна М.С.
PDF
Червінська Т.Г. Червінська Т.Г.
PDF
Харченко О.І. Харченко О.І.
PDF
Nwaoduh E.O. Nwaoduh E.O.
PDF
Шестаковський О. П. Шестаковський О. П.
PDF
Нахабич Н. С. Нахабич Н. С.
PDF
Дейнека А. В. Дейнека А. В.