№ 30 (2016)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Заснованик, редакція та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ISSN 2311-214X 
Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів. УДК 316+159.9+37](082)

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work. It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004 Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України як фахове видання з соціології та психології (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/8 від 22 грудня 2010 року), педагогіки (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року

Зміст

Статті

Атрощенко Т. О. Атрощенко Т. О.
PDF
Бондаренко Г. Л. Бондаренко Г. Л.
PDF
Гук О.Ф. Гук О.Ф., Автомонов П.П. Автомонов П.П.
PDF
Кузьменко Н. М. Кузьменко Н. М.
PDF
Лабунець Ю. О. Лабунець Ю. О.
PDF
Онищук Л.А. Онищук Л.А.
PDF
Parfenyuk Tetyana Parfenyuk Tetyana
PDF
Тимцуник Ю.М. Тимцуник Ю.М.
PDF
Тупікова Г.А. Тупікова Г.А.
PDF
Якуб М. С. Якуб М. С.
PDF