Том 2, № 37 (2018)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ

Заснованик, редакція
та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.
Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.
УДК 316+159.9+37](082)

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.
It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004
Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України
як фахове видання з соціології
(Постанова Президії ВАК України №11604 від 22 грудня 2016 року)

Зміст

Статті

Судаков В.І. Судаков В.І.
PDF
Недогонов Д.В. Недогонов Д.В., Кравцов А. І. Кравцов А. І., Заздравнова О. І. Заздравнова О. І.
PDF
Петрушина Т.О Петрушина Т.О
PDF
Недогонов Д.В. Недогонов Д.В., Гаврилюк Ю.М. Гаврилюк Ю.М.
PDF
Мокрецова Н.Я. Мокрецова Н.Я.
PDF
Кириленко О.М. Кириленко О.М.
PDF
Мороз Є.О. Мороз Є.О.
PDF
Шевель І.П. Шевель І.П.
PDF
Судаков М.В. Судаков М.В.
PDF
Кондов К.В. Кондов К.В.
PDF
Конончук О.Г. Конончук О.Г.
PDF
Ободовська М.C Ободовська М.C.
PDF
Сазонова В. В. Сазонова В. В.
PDF
Корж К.М. Корж К.М.
PDF
Соколова К.О. Соколова К.О.
PDF
Яворська Є. Ф. Яворська Є. Ф.
PDF
Степанченко Т.В Степанченко Т.В
PDF
Кириченко Р. О Кириченко Р. О
PDF