Том 1, № 29 (2015)

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

 Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

 

 

Зміст

Статті

Volodimir Ivanovich Sudakov
PDF
L. Bakhmach
PDF
Viktoria Lapina
PDF
В. А. Шелухін
PDF
М. О. Соболевська
PDF
Є. В. Сірий
PDF
Г. А. Черних
PDF
Н. С. Нахабич
PDF
Т. Г. Червінська
PDF
В. І. Судаков
PDF
В. В. Чепак, Г. В. Ляхович
PDF
Н. Бойко
PDF
Є. Ф. Яворська
PDF
В. М. Судакова
PDF
К. В. Кондов
PDF
Є. О. Мороз
PDF
Х. Бахтияров
PDF
Афет Гулу кызы Кямалова
PDF
С. Л. Городецька
PDF
М. В.-С. Сидоров, О. С. Середа, О. М. Мраморнова
PDF