№ 14 (2012)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

Зміст

Статті

В.І. Судаков
PDF
І.Ю. Набруско
PDF
В.М Судакова
PDF
Е.С. Ковтуненко
PDF
Є.О. Мороз
PDF
Є.В. Сірий
PDF
А.О. Недзельський
PDF
Ю.М. Саратова
PDF
О.Р. Світлов
PDF
О.С. Супруненко
PDF
А.О. Петренко-Лисак
PDF
О.Г. Виноградов
PDF
Л.О. Глушко
PDF
О.П. Грибок
PDF
О.А. Льошенко
PDF
В.В. Лапіна
PDF
Т.С., Кириленко, К.В. Мирончак
PDF
Я.Г. Невідома
PDF
Л.Г. Терлецька
PDF
А.В. Федорець
Г.К. Юрчинська
PDF
П. П. Автомонов
PDF
О. Ф. Гук
PDF
М. В. Жиленко
PDF
C. Д. Ісаєва
PDF
Н. М. Кузьменко
PDF
Т.С. Куковська
PDF
О. В. Пожидаєва
PDF
А. І. Слабковська
PDF
Н. Ф. Татьянченко
PDF