Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки «ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СИТУАЦІЇ»: ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЙНИХ УТОЧНЕНЬ Анотація   PDF
О.Г. Виноградов
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ «СМИСЛОЖИТТЄВА ДИСПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» : РОЗУМІННЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ НА ПІДСТАВІ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Д. Г. Рощин
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ «ТРОЛИНГ» ЯК СПЕЦИФИЧНА ФОРМА СПІЛКУВАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ШНТЕРНЕТ Анотація   PDF
С. В. Якушик
 
№ 33 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ CONDUCTING LGBT MOVEMENTS RESEARCH IN THE POST-SOVIET CONTEXT: BRIDGING THE GAP BETWEEN ACTIVISM AND ACADEMIA AND OTHER CHALLENGES Анотація   PDF
Шевцова М.Ю. Шевцова М.Ю.
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ DIRECTIONS OF MARKET-ORIENTED EDUCATIONAL REFORMS IN AUSTRALIA Анотація   PDF
Parfenyuk Tetyana Parfenyuk Tetyana
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ЄДНІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ІНТЕРЕСІВ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Довбня О.М.  Довбня О.М. 
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ І. П. ЛЬВОВ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ІЗ КНИГОЮ Анотація   PDF
Н. М. Кузьменко
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «ФЕРМЕР ДЖАЙЛЗ ІЗ ГЕМА» Анотація   PDF
Лабунець Ю. О. Лабунець Ю. О.
 
Том 3, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ Анотація   PDF
Ю. Підборський
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦПЦІЙ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДОКУ МАКСА ВЕБЕРА ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖОНА РОЛЗА Анотація   PDF
М.І. Олевич
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІДЕОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН Анотація   PDF
О. О. Боровський
 
№ 34-35 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІДЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ В ПОВСЯКДЕННІЙ СВІДОМОСТІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПОШУК ДЕТЕРМІНАНТ Анотація   PDF
Білоус Є. В. Білоус Є. В.
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ІЗ ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ Анотація   PDF
А. О. Кобзар
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІЛЛЯ ШРАГ ПРО РІДНУ МОВУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА Анотація   PDF
Н. М. Кузьменко
 
Том 3, № 38\39 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ МОРАЛІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Черних Г.А. Черних Г.А.
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ Анотація   PDF
Г. А. Черних
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Анотація   PDF
Д. О. Александров
 
Том 1, № 32 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНДИВІДУЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК – ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Черних Г. А. Черних Г. А.
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ КРАЇНАХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Б.Д. Горобчук
 
№ 1-2 (2019): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІННОВАЦІЙНІ КОГНІТИВНІ СТИМУЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИК СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ Анотація   PDF
Судаков В.І. Судаков В.І.
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ІННОВАЦІЙНІ КОГНІТИВНІ СТИМУЛИ РОЗРОБКИ МУЛЬТИРІВНЕВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ Анотація   PDF
Судаков В.І. Судаков В.І.
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Москаленко А.М. Москаленко А.М.
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СУПЕРЧНОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ОСВІТНІХ СИСТЕМ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН Анотація   PDF
М.В. Судаков
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ) Анотація   PDF
Ободовська М.C Ободовська М.C.
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АСПЕКТІ РИНКОВО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕГМЕНТУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Є.В. Сірий
 
1 - 25 з 775 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>