Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
А.М. Марченко
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОНСЕРВАТИВНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В XX СТОЛІТТІ Анотація   PDF
Соколова К.О. Соколова К.О.
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ У ДОСЛІДНИЦЬКУ ТА ВИКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІВ Анотація   PDF
А.М. Марченко
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Тупікова Г.А. Тупікова Г.А.
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МОВЛЕННЄВО-РИТОРИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Бондаренко Г. Л. Бондаренко Г. Л.
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ МІСТА ТА УРБАНІЗАЦІЇ» Анотація   PDF
Мороз Є.О. Мороз Є.О.
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МЕТОДИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ» Анотація   PDF
Є. О. Мороз
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ПРЕДМЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
В. Л. Ніколаєнко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИЧНЕ І МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ» Анотація   PDF
О.А. Боровський
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. С. Ковтун
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ ПРОСТОРУ» Анотація   PDF
А.О. Петренко-Лисак
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СОЦІОЛОГІЇ Анотація   PDF
А.П. Горбачик
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНИХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Е. С. Ковтуненко
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ Анотація   PDF
А. О. Петренко-Лисак
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Н.М. Авшенюк
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. І. Черкашин
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В СУСПІЛЬСВІ Анотація   PDF
О. О. Кривошеєва
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЧИННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Анотація   PDF
Н. А. Мовчанюк
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МОВЛЕНННЯ ВЧИТЕЛЯ – СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Анотація   PDF
Степанченко О.А. Степанченко О.А.
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МОВНА ТА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: ПОШУКИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
В. В. Чепак, Г. В. Ляхович
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Загородня А.А. Загородня А.А.
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МОДЕЛЬ ЕТОСУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ Анотація   PDF
О.С. Дец
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МОДЕЛЬ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В АВСТРАЛІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Парфенюк
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Ю. О. Матвієнко
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НАВЧАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
Г. В. Чабан, Р. А. Чабан
 
226 - 250 з 727 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>