Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Модернізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах у контексті європейських стандартів Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях Анотація   PDF
М.В.-С. Сидоров, Ю.Ф. Ходаківська
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НАДІЙНІСТЬ S – R ЗАПИТАЛЬНИКА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ Анотація   PDF
О.Г. Виноградов
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛА ОФІЦЕРА- ПРИКОРДОННИКА: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Т. К. Завгородня, І. В. Стражнікова
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НАРОДНИЙ КОСТЮМ У ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Т.В. Саєнко
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НАУКОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ІСТОРИКО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Л.А. Онищук
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Т.В. Цимбал
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки НЕВРОЗОГЕННІ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ СИБЛІНГОВОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
О. Ю. Корнієнко
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки НЕВРОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК Анотація   PDF
Г.О. Гулько
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСВІТИ Анотація   PDF
В.В. Чепак
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НОВІ МЕДІА ТА ТРАДИЦІЙНІ ЗМІ: МОДЕЛІ СПІВІСНУВАННЯ Анотація   PDF
М.Ю. Наумова
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ НОМЕНКЛАТУРА СИГНАТУР ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА СИТУАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ Анотація   PDF
О.Г. Виноградов
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Науковий аналіз проблеми самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів Анотація   PDF
С.Б. Капран
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОПТИМІЗАЦІЯ ГРУПОВОГО СТАТУСУ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ Анотація   PDF
Я.Г. Невідома
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ОПТИМІЗАЦІЯ МОДУЛЬНО-СЕМІНАРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
О. Ф. Гук, П. П. Автомонов
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН Анотація   PDF
В. М. Радчук
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Н. Ф. Татьянченко
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ CТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ З КУРСУ “ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ” Анотація   PDF
А. М. Москаленко
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Ю.О. Волинець
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ ІІ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. В. Віннічук
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ: ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ П.Ф. ФЕРХЮЛЬСТА ДЛЯ ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
Микола Сидоров
 
Том 3, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
О. А. Макеєва
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СОЦІОЛОГІЯ» Анотація   PDF
М. Озимко
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США Анотація   PDF
Т.С. Куковська
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ОСОБИСТІСНА І ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ Анотація   PDF
О.В. Чуйко
 
226 - 250 з 621 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>