Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА Анотація   PDF
Г. О. Нагорна
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКОМУ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА Анотація   PDF
Н.В. Кошечко
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Інтерактивна природа соціальних медіа: соціокультурна ідентифікація функціональних критеріїв Анотація   PDF
В.М. Судакова
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Інтерсуб’єктивність як чинник формування соціальних уявлень Анотація   PDF
В.М. Фомічова
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Інтуїція як ірраціональна складова процесу розуміння політичних задач Анотація   PDF
Т.М. Таверсе
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки А. М. АЛЕКСЮК ПРО ВСЕБІЧНИЙ ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Л. А. Бахмач
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АВТОНОМІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК НОВОУТВОРЕННЯ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ Анотація   PDF
М.М. Бурдукало
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ КУЛЬТУРНОЇ РЕПРОДУКЦІЇ В КОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Ю.ГАБЕРМАСА Анотація   PDF
С.Б. Артеменко
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИКА ПІДТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Ніздрань
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУТКІВ КЛАСИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ СТРУКТУРНО – ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
О.Б. Іванкова-Стецюк
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ Анотація   PDF
І. М. Леонова
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
М.М. Гладченко
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВЧЕНИХ НА СУТНІСТЬ І СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Анотація   PDF
I.І. Норкіна
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ» В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗВИВАЛЬНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Анотація   PDF
Л.О. Глушко
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АНАЛІЗ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ САМОДОПОМОГИ Анотація   PDF
О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТУ Анотація   PDF
С. Павельчук
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА Анотація   PDF
Л. Ф. Щербина
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХО-СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
О. Л. Вознесенська
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття Анотація   PDF
І.В. Козицька
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГА, ПОЕТА ГАЛИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ – МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ Анотація   PDF
Л.С. Токарук
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БАГАТОРІВНЕВИЙ АНАЛІЗ S – R ЗАПИТАЛЬНИКА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Виноградов
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БАЗОВІ ПІДХОДИ У ІГРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ СПІЛЬНИМ РЕСУРСОМ Анотація   PDF
В.А. Денисенко
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІДМІННОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ДОВІРЧИХ ІНТЕРВАЛІВ ТА ОБЧИСЛЕННЯ P-РІВНЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗ У ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
М. В.-С. Сидоров
 
26 - 50 з 621 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>