Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Л. А. Добровольська
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄКТИВІСТСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД СОЦІАЛЬНИИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Корж К.М. Корж К.М.
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОЗУМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Г.О. Нагорна
 
№ 34-35 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЇ МІСТА В ЗАХІДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ХІХ-ХХ СТ. Анотація   PDF
Тарабукін Ю.О. Тарабукін Ю.О.
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САЙТІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Анотація   PDF
Т. І. Братчикова
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЛЬОВІ ТА СТАТУСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ Анотація   PDF
З.Я. Ковальчук
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Формування адаптаційних умінь і навичок у студентів в процесі впровадження сучасних технологій навчання Анотація   PDF
Н.І. Федоренко
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Формування готовності майбутніх викладачів економіки до професійно-педагогічного саморозвитку на основі групової взаємодії Анотація   PDF
О. Ю. Саркісова
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Формування духовності студента як один з головних напрямків діяльності викладача вищого навчального закладу Анотація   PDF
О.П. Грибок
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Формування культури мови майбутніх фахівців Анотація   PDF
Т.І. Люріна
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Формування особистості працівників овс у вищих навчальних закладах мвс україни у контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект Анотація   PDF
А. І. Черкашин
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Формування позитивної мотивації дошкільників до навчання: теоретичний аспект дослідження Анотація
В.В. Іванова
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Б. М. Марушкевич
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТА НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН Анотація   PDF
Л.Ю. Кожекіна
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО “ІДЕНТИФІКАЦІЇ” ТА “ІДЕНТИЧНОСТІ” Анотація   PDF
Ю. В. Орешета
 
Том 1, № 32 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ ЖИТТЄСВІТУ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ А. ШЮЦА ТА Т. ЛУКМАНА Анотація   PDF
Мороз Є.О. Мороз Є.О., Степанченко Т.В. Степанченко Т.В.
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕНТУ БЛОГУ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КАПІТАЛІВ СУБ’ЄКТІВ У БЛОГОСФЕРІ (НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО КОНТЕНТ- АНАЛІЗУ) Анотація   PDF
А. Є. Білорицька
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ХАРИЗМАТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ В ПОЛІ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ: ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ, ІНСТИТУАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ. Анотація   PDF
К.В. Настояща
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЦІЛЬОВІ ДОГОВОРИ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (АВСТРІЯ, НІДЕРЛАНДИ І НІМЕЧЧИНА) Анотація   PDF
М. М. Гладченко
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТУ Анотація   PDF
Н. Бойко
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЦІННІСНА» МАПА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ АКСІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Є.В. Сірий, М.А. Нахабіч
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЦІННОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
І.В. Клименко, А.Л. Бірюкова
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Цілі та особливості викладання соціальної антропології студентам спеціальності «соціологія» в україні Анотація   PDF
Т.В. Цимбал
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Цілісність особистості в умовах багатоукладного суспільства Анотація   PDF
Щербина В.Л. Щербина
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Ціннісні орієнтації вагітних жінок на різних триместрах та з різним типом психологічного компонента гестаційної домінанти Анотація   PDF
І.В. Пуденко
 
676 - 700 з 727 результатів << < 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>