Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 32 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВИХ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ У СИСТЕМІ ПОБУДОВИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ ВИМІРУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ Анотація   PDF
Сірий Є.В. Сірий Є.В., Нахабіч М.А. Нахабіч М.А.
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ» В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗВИВАЛЬНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ Анотація   PDF
Л.О. Глушко
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АНАЛІЗ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ САМОДОПОМОГИ Анотація   PDF
О. А. Льошенко, Т. С. Кириленко
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЯВІВ КУЛЬУРИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ Т.ПАРСОНСА ТА ДЖ. АЛЕКСАНДЕРА Анотація   PDF
Яворська Є. Ф. Яворська Є. Ф.
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТУ Анотація   PDF
С. Павельчук
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА Анотація   PDF
Л. Ф. Щербина
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХО-СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
О. Л. Вознесенська
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття Анотація   PDF
І.В. Козицька
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГА, ПОЕТА ГАЛИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ – МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ Анотація   PDF
Л.С. Токарук
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БАГАТОРІВНЕВИЙ АНАЛІЗ S – R ЗАПИТАЛЬНИКА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ Анотація   PDF
О. Г. Виноградов
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ БАЗОВІ ПІДХОДИ У ІГРОВОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ СПІЛЬНИМ РЕСУРСОМ Анотація   PDF
В.А. Денисенко
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІДМІННОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ДОВІРЧИХ ІНТЕРВАЛІВ ТА ОБЧИСЛЕННЯ P-РІВНЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГІПОТЕЗ У ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
М. В.-С. Сидоров
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
А. Ю. Тащенко
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІКОВИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
М. Ю. Мельник
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ДОВІРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН Анотація   PDF
Н. С. Нахабич
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ Анотація   PDF
А.В. Колодяжна
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСІВ З КОМПОЗИТНИМИ ЗМІННИМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Анотація
М.В.-С. Сидоров, Є.В. Соколовська
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
А. В. Лебедєва
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АВТОБІОГРАФІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ": МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Т. К. Червинська
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 34-35 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ТА ОБ’ЄКТИВНОГО МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИ ( НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА) Анотація   PDF
Ковальська Є.В. Ковальська Є.В.
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. ЛЕОНТОВИЧА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ Анотація   PDF
Головань Т. К. Головань Т. К.
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВИКОРИСТАННЯ LIMESURVEY ДЛЯ ОНЛАЙН РЕАЛІЗАЦІЇ ФАКТОРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ОПИТУВАННІ Анотація   PDF
М. В.-С. Сидоров, О. С. Середа, О. М. Мраморнова
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИМІРЮВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ КОНСТРУКТІВ ТІЛЕСНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
К.-М. О. Фадєєва
 
51 - 75 з 727 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>