Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
А. Ю. Тащенко
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВІКОВИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
М. Ю. Мельник
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ДОВІРИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН Анотація   PDF
Н. С. Нахабич
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ САМОСТАВЛЕННЯ З ЕМОЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ Анотація   PDF
А.В. Колодяжна
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСІВ З КОМПОЗИТНИМИ ЗМІННИМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Анотація
М.В.-С. Сидоров, Є.В. Соколовська
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
А. В. Лебедєва
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АВТОБІОГРАФІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ": МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Т. К. Червинська
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВИКОРИСТАННЯ LIMESURVEY ДЛЯ ОНЛАЙН РЕАЛІЗАЦІЇ ФАКТОРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ОПИТУВАННІ Анотація   PDF
М. В.-С. Сидоров, О. С. Середа, О. М. Мраморнова
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИМІРЮВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ КОНСТРУКТІВ ТІЛЕСНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
К.-М. О. Фадєєва
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВИЩА ОСВІТА В СИСТЕМІ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ Анотація   PDF
Т.Ю. Парфенюк
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВИЩА ОСВІТА ЯК КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. М. Судакова
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВНЕСОК СПІРУ ХАРЕТ В РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ РУМУНІЇ Анотація   PDF
І. О. Маріуц
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF
А. Р. Бекирова
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
О. В. Ловка
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї Анотація   PDF
Ю. С. Чаплінська
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДКУ МАКСА ВЕБЕРА НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ПРО ПРАВО Анотація   PDF
М.І. Олевич
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. О. Медведєва
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ У КЛАСТЕРНИХ ВИБІРКАХ НА ДИЗАЙН-ЕФЕКТ Анотація   PDF
А. О. Пігіда
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
М.О. Антонець
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВРАХУВАННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
М. В. Жиленко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЧИНОК І НАРРАТИВНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Л.В. Спіцина
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Вербальні та невербальні аспекти міжособистісної комунікації у сучасному контексті Анотація   PDF
Т.В Модестова
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і дпк Анотація   PDF
О.С. Лісова, Н.В. Гаврилюк
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів в підлітків у сім’ї Анотація   PDF
А.В. Галичанська
 
51 - 75 з 621 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>