Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
О. В. Ловка
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї Анотація   PDF
Ю. С. Чаплінська
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДКУ МАКСА ВЕБЕРА НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ПРО ПРАВО Анотація   PDF
М.І. Олевич
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. О. Медведєва
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПЛИВ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ У КЛАСТЕРНИХ ВИБІРКАХ НА ДИЗАЙН-ЕФЕКТ Анотація   PDF
А. О. Пігіда
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
М.О. Антонець
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВРАХУВАННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
М. В. Жиленко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ВЧИНОК І НАРРАТИВНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Л.В. Спіцина
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Вербальні та невербальні аспекти міжособистісної комунікації у сучасному контексті Анотація   PDF
Т.В Модестова
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і дпк Анотація   PDF
О.С. Лісова, Н.В. Гаврилюк
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів в підлітків у сім’ї Анотація   PDF
А.В. Галичанська
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Вплив соціального інтелекту на формування особистісних якостей учнів Анотація   PDF
Н.Л. Каменська, Г.С. Алтуніна
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Вплив типу батьківської сім’ї на рівень самоактуалізації особистості Анотація   PDF
Ю.С. Михайленко
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Вплив як ключова складова соціальної перцепції Анотація   PDF
Т.В. Модестова
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГЕНДЕР І ОСВІТА В АР КРИМ: ЦІННІСТЬ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЗМІН Анотація   PDF
Д. О. Хуткий, Т. О. Марценюк, Т. С. Бурейчак
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИМІР СУЧАСНОСТІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
К.О. Чернова
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГЛОБАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ:КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Т.В. Цимбал
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГОЛОВНІ АКЦЕНТИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ Анотація   PDF
Люріна Т. І. Люріна Т. І., Мороз В. В. Мороз В. В.
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГРОМАДЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ: ВИТОКИ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
С. Л. Городецька
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві Анотація   PDF
Л.В. Малес
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в вищому навчальному закладі Анотація   PDF
С.П. Васильєв, Ю.В. Тюріна
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Глибинна екологія самореалізації особистості Анотація   PDF
Л.Г. Терлецька
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДІАЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТРУКТУРІ ВЗАЄМОДІЇ «ЛІКАР- ПАЦІЄНТ» Анотація   PDF
І.В. Кахно
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДАВНЬОРУСЬКИЙ ІКОНОПИС В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. І. Рашковська
 
76 - 100 з 694 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>