Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві Анотація   PDF
Л.В. Малес
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в вищому навчальному закладі Анотація   PDF
С.П. Васильєв, Ю.В. Тюріна
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Глибинна екологія самореалізації особистості Анотація   PDF
Л.Г. Терлецька
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДІАЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТРУКТУРІ ВЗАЄМОДІЇ «ЛІКАР- ПАЦІЄНТ» Анотація   PDF
І.В. Кахно
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДАВНЬОРУСЬКИЙ ІКОНОПИС В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. І. Рашковська
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДАУНШИФТІНГ: УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ Анотація   PDF
Н. Ю. Заріцька
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДВА НАПРЯМКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ (КОНЦЕПЦІЇ С.ГАНТІНГТОНА І ДЖ. АРРІГІ) Анотація   PDF
І. П. Шевель
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДЕМОКРАТІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ. Анотація   PDF
Е.С. Ковтуненко
 
Том 1, № 32 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИГІТАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Бойко Н.Л Бойко Н.Л
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИНАМІКА ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ У МОЛОДОМУ ШЛЮБІ Анотація   PDF
Л.В., Калинич
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Ю. В. Вишняга, А. Б. Коваленко
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
О. В. Савчук
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИСКУРСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ Анотація   PDF
М.О. Соболевська
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Вакуленко
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ ЯК СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
З. Я. Ковальчук
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИТИНА І ДИТИНСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ВИХОВНІЙ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
О.В. Квас
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДИТИНСТВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СВІТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Т. В. Кущ
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ» Анотація   PDF
Якуб М. С. Якуб М. С.
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МІГРАНТІВ Анотація   PDF
О.Р. Світлов
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУТНІСНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ» КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНЕЗИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ХХ - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Є. О. Мороз, В. М. Белінський
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕТНОСІВ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Аза Л.О. Аза Л.О.
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ «КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ» СЕРЕД СУМІЖНИХ ЗА ЗМІСТОМ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ АНАЛОГІВ Анотація   PDF
Є.О. Мороз
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ДОВІРА ДО ВАКЦИНАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У ПЕРСПЕКТИВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Ободовська М.C. Ободовська М.C.
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОВІРА ЯК ЯВИЩЕ ТА ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
Н. С. Нахабич
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ Анотація   PDF
О. В. Панькова
 
101 - 125 з 727 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>