Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИКА Анотація   PDF
Ю. О. Волинець
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Деякі проблеми вимірювання феномену посттравматичного росту Анотація   PDF
О. А. Шелюг
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Директивність психотерапевта як чинник формування до нього довіри клієнта Анотація   PDF
С. В. Бургонська
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Диспозиційний компонент особистості в контексті шлюбних відносин: можливість фіксації і соціологічний досвід вимірювання Анотація   PDF
О.П. Золотнюк
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології Анотація   PDF
Є.О. Мороз
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Довіра в діаді «психотерапевт-клієнт» у просторі сучасних інтернет технологій Анотація   PDF
С.В. Бургонська
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності Анотація   PDF
Н.С. Кипиченко
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Е. С. Ковтуненко
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК ЩОДО ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. В. Чепак
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКЗИСТЕНЦ-АНАЛІТИКА І АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ЗРІЗУ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОТЕРАПІЇ Анотація   PDF
Ж.М. Ящук
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ Анотація   PDF
А. В. Сисолятіна
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКСПАНСІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НЕРІВНІСТЬ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ Анотація   PDF
С.М. Оксамитна
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ СТАН ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Анотація   PDF
Л. А. Онищук
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНІ ЕФЕКТИ У СТАНОВЛЕННІ ЦІННОСТЕЙ: З АНАЛІЗУ ЗАХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Л. В. Романюк
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРУПИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
К. О. Ковязіна
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ УМОВ ТА ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ Анотація   PDF
К. Ю. Шелестун
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
М.О. Соболевська
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕСТЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ДІЙСНОСТІ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. В. Лебедєва
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ. Анотація   PDF
І. О. Маріуц
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Г. В. Лук’яненко
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДОВІРИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ В БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація   PDF
В. О. Заболотна
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЕТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
А. М. Москаленко
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЕТНІЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ Анотація   PDF
Л.О. Аза
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕТНІЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ Анотація   PDF
Л. О. Аза
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ УСТАНОВОЮ ОСВІТИ Анотація   PDF
М. О. Назимко
 
126 - 150 з 694 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>