Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІБЕРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (ЛІБЕРАЛЬНО-АВТОРИТАРНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ) Анотація   PDF
К.О. Соколова
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ Анотація   PDF
М. С. Ващук
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНЦЕПЦІЇ ЛЕГІТИМНОГО ПОРЯДКУ МАКСА ВЕБЕРА В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. І. Олевич
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: ЗДБУТКИ, МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Т. М. Траверсе
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тимцуник Ю.М. Тимцуник Ю.М.
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ В ЕТНІЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
М. П. Суруджій
 
№ 31 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДЖЕНЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Нагорна О. Нагорна О.
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИКА Анотація   PDF
Ю. О. Волинець
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Деякі проблеми вимірювання феномену посттравматичного росту Анотація   PDF
О. А. Шелюг
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Директивність психотерапевта як чинник формування до нього довіри клієнта Анотація   PDF
С. В. Бургонська
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Диспозиційний компонент особистості в контексті шлюбних відносин: можливість фіксації і соціологічний досвід вимірювання Анотація   PDF
О.П. Золотнюк
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології Анотація   PDF
Є.О. Мороз
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Довіра в діаді «психотерапевт-клієнт» у просторі сучасних інтернет технологій Анотація   PDF
С.В. Бургонська
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності Анотація   PDF
Н.С. Кипиченко
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Е. С. Ковтуненко
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК ЩОДО ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. В. Чепак
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКЗИСТЕНЦ-АНАЛІТИКА І АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ЗРІЗУ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОТЕРАПІЇ Анотація   PDF
Ж.М. Ящук
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ Анотація   PDF
А. В. Сисолятіна
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕКСПАНСІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НЕРІВНІСТЬ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ Анотація   PDF
С.М. Оксамитна
 
№ 26 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ СТАН ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Анотація   PDF
Л. А. Онищук
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНІ ЕФЕКТИ У СТАНОВЛЕННІ ЦІННОСТЕЙ: З АНАЛІЗУ ЗАХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Л. В. Романюк
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРУПИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
К. О. Ковязіна
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ УМОВ ТА ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ Анотація   PDF
К. Ю. Шелестун
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
М.О. Соболевська
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЕСТЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ДІЙСНОСТІ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А. В. Лебедєва
 
126 - 150 з 727 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>