Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
О. А. Іванова
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Естетизація особистості як фактор творчого розвитку Анотація   PDF
А. В. Лебедєва
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Життєвий шлях як об’єкт соціологічного дослідження Анотація   PDF
Н. Лісовська-Мускеєва
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В СИСТЕМІ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ Анотація   PDF
Т.Ю. Парфенюк
 
№ 30 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗАРОДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Анотація   PDF
Якуб М. С. Якуб М. С.
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
О. Ф. Гук
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ ЯК МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ Анотація   PDF
Ю. Б. Савельєв
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ: ПСИХОСОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С.І. Шевченко
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (АВСТРІЯ, НІМЕЧЧИНА) Анотація   PDF
М.М. Гладченко
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗВ'ЯЗОК САМОСТАВЛЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА З ЙОГО СПОРТИВНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ Анотація
А.В. Федорець
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗВ’ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ З СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ Анотація   PDF
Н. І. Шетеля
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗВИЧАЄВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК НАУКОВИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДИСКУРСУ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ) Анотація   PDF
О.І. Жорнова
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗМІНИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ПОЛЬЩІ (1989-2012 РР.) Анотація   PDF
О. В. Токаренко
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Пожидаєва
 
Том 3, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОСТИЧНОГО ЗНАННЯ В ГАЛУЗЕВОМУ УПРАВЛІННІ Анотація   PDF
Л. А. Онищук
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Засоби орієнтації навчального процесу на розвиток особистості у контексті гуманітарно-орієнтованої освіти Анотація   PDF
Н.А. Молодиченко
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КВІР-ТЕОРІЯ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СПЕЦИФІКА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Т. Г. Червінська
 
№ 33 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КВІР-ТЕОРІЯ ПО ТОЙ БІК КОНСТРУКТИВІЗМУ ТА ЕСЕНЦІАЛІЗМУ: ЧИ МОЖЛИВО ПОЗБУТИСЯ БІНАРНОГО МИСЛЕННЯ? Анотація   PDF
Дейнека А. В. Дейнека А. В.
 
№ 33 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КВІР-ТЕОРІЯ ПО ТОЙ БІК КОНСТРУКТИВІЗМУ ТА ЕСЕНЦІАЛІЗМУ: ЧИ МОЖЛИВО ПОЗБУТИСЯ БІНАРНОГО МИСЛЕННЯ? Анотація
Дейнека А. В. Дейнека А. В.
 
№ 25 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КВАЛІМЕТРИЧНА ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Д. О. Пузіков
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОЛАЖНА НАОЧНІСТЬ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ З НЕЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Л. В. Дідик
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОМП’ЮТЕРНЕ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Є.В. Драган
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОМУНІКАТИВНІ КОНВЕНЦІЇ ЯК ЧИННИКИ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ Анотація   PDF
В. М. Судакова
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Я.Г. Невідома
 
151 - 175 з 694 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>