Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ Анотація   PDF
Т. В. Лаврухіна
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМИ В ПРОЦЕСІ СПОЖИВАННЯ Анотація   PDF
І.Ю. Набруско
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Анотація   PDF
В. М. Судакова
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНСЕНСУСНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ОНТОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РЕГУЛЯТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАВОВИХ НОРМ Анотація   PDF
В.І. Судаков
 
№ 14 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНОГО СМИСЛУ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О.С. Супруненко
 
№ 16 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. В. Чепак
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТ “СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ” ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РУСЛІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ Анотація
Е.С. Ковтуненко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ СТРИМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Анотація   PDF
К.М. Корж
 
Том 1, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ ДОВІРИ Анотація   PDF
Н. С. Нахабич
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДИЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК СОЦІАЛЬНОГО БЛАГА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДРАМИ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ПОСТМОДЕРНУ Анотація
Г. А. Черних
 
Том 3, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Г. О. Нагорна
 
№ 019 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ Анотація   PDF
І.В. Остапенко
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СПОСОБІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Г. А. Черних
 
№ 17 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГО-ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ Анотація   PDF
А. В. Сисолятіна
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА МАНУЕЛЯ КАСТЕЛЬСА Анотація   PDF
К. В. Кондов
 
№ 34-35 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕПЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ ПИТЕРА МЕННИНГА Анотація   PDF
Мельников А. С. Мельников А. С.
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАДНО-ПІДВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
І. В. Остапенко
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КООПЕРАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
В. А. Денисенко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КРИЗА ЗАХІДНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАНЕПАД ПРОСВІТНИЦЬКОЇ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ Анотація   PDF
Є.Ф. Яворська
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРНІ КОДИ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СФЕРІ СПОЖИВАННЯ Анотація   PDF
А. Кліменкова
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРНІ ПОРЯДКИ СУЧАСНИХ МЕДІА Анотація   PDF
М. Ю. Наумова
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КУЛЬТУРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ЄДНОСТІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
В.М. Судакова
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ В ПОГЛЯДАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
В. О. Медведєва
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Ключова компетентність «уміння вчитись» як психолого-педагогічна проблема Анотація   PDF
О.Ю. Закраєвська
 
176 - 200 з 694 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>