Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 21 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КОНЦЕТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАДНО-ПІДВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
І. В. Остапенко
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КООПЕРАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
В. А. Денисенко
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КРИЗА ЗАХІДНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАНЕПАД ПРОСВІТНИЦЬКОЇ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ Анотація   PDF
Є.Ф. Яворська
 
№ 18 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРНІ КОДИ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СФЕРІ СПОЖИВАННЯ Анотація   PDF
А. Кліменкова
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРНІ ПОРЯДКИ СУЧАСНИХ МЕДІА Анотація   PDF
М. Ю. Наумова
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ АРТ-СВІТІВ У ТРАДИЦІЇ СИМВОЛІЧНОГО ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ Анотація   PDF
Л.Г. Скокова
 
Том 1, № 28 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки КУЛЬТУРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ЄДНОСТІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
В.М. Судакова
 
№ 15 (2012): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ В ПОГЛЯДАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
В. О. Медведєва
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Ключова компетентність «уміння вчитись» як психолого-педагогічна проблема Анотація   PDF
О.Ю. Закраєвська
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту Анотація   PDF
В.В. Лапіна
 
№ 27 (2015): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство Анотація   PDF
М.О. Соболевська
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Концептуальні інтерпретації феномена консьюмеризму в новітній соціології: теоретичний та методичний аспекти Анотація   PDF
В.В. Лапіна
 
№ 22 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Концепція формування професійної етики як умова оволодіння ціннісно-етичною культурою Анотація   PDF
А. М. Москаленко
 
№ 36 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ ЛЮДИНОТВОРЧА ФУНКЦІЯ АГРАРНОЇ ПРАЦІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ Анотація   PDF
О.І. Заздравнова
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. В. Панькова
 
№ 23 (2014): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ Личность и её жизненная энергия Анотація   PDF
С.Д. Максименко
 
№ 24 (2014): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Логіка формування технології навчання Анотація   PDF
П.П. Автомонов, О.Ф. Гук
 
№ 12 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МІЖЕТНІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ Анотація   PDF
К.О. Чернова
 
№ 13 (2011): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ю. Г. Запорожченко
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. В. Посацький
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА БАЗІ ГОСПІТАЛІВ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОННИХ ЛІКАРЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. П. Сябренко, Г. М. Колєва
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ МЕТАФОРА В СОЦІОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Недогонов Д.В. Недогонов Д.В., Гаврилюк Ю.М. Гаврилюк Ю.М.
 
Том 2, № 37 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ МЕТАФОРА В СОЦІОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Мокрецова Н.Я. Мокрецова Н.Я.
 
Том 2, № 29 (2015): Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХІРУРГІЇ Анотація   PDF
О. А. Блінов
 
№ 20 (2013): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
М. М. Гладченко
 
201 - 225 з 727 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>